CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Công ty may đồng phục Thành Đạt có chính sách bảo hành đảm bảo tính chuyên nghiệp, uy tín mang lại quyền lợi cho khách hàng

  1. Điều kiện bảo hành:
  • Sản phẩm bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bị thay đổi về hình dạng kết cấu (do đã tự ý chỉnh sửa ở nơi khác)
  • Chỉnh sửa chật/ rộng cho các sản phẩm đồng phục may đo
  • Với các sản phẩm đồng phục may size bảo hành sửa chữa sản phẩm với các lỗi liên quan đến vấn đề kỹ thuật (đảm bảo sản phẩm đúng thông số, quy cách, chất lượng)
  1. Thời gian bảo hành

Bảo hành từ 3-6 tháng tùy theo từng dòng sản phẩm, chi tiết được thảo luận khi ký kết hợp đồng.